Welcome Fragrance™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Acute or chronic sinusitis or sinus congestion.

Classical Antecedent (Modified)

N/A

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Huang Qi Radix Astragali
Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Pu Gong Ying Herba Taraxaci
Yu Xing Cao Herba Houttuniae
Jie Geng Radix Platycodi
Huang Qin Radix Scutellariae
Bo He Herba Menthae haplocalycis
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Xin Yi Hua Flos Magnoliae
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae
Huo Xiang Herba Pogostemonis
Gan Cao Radix Glycyrrhizae