Penetrating Vessel™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Nourish Blood, tonify the Kidneys and subdue rebellious Qi of the Chong Mai.

Classical Antecedent (Modified)

Does not have a classical antecedent but is based on the herbs recommended by Li Zhi Zhen to tonify the Chong Mai.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
He Huan Pi Cortex Albiziae
Hou Po Cortex Magnoliae officinalis
Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi
Zi Su Ye Folium Perillae
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Xing Ren Semen Armeniacae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae