Expel Wind-Heat™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Expel Wind-Heat™ in acute invasions of Wind.

Classical Antecedent (Modified)

Yin Qiao San

Differences from Classical Antecedent

Treats acute cough from Wind-Heat.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Jin Yin Hua Flos Lonicerae
Lian Qiao Fructus Forsythiae
Jing Jie Herba Schizonepetae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Da Qing Ye Folium Isatidis
Bo He Herba Menthae haplocalycis
Dan Dou Chi Semen Sojae preparatum
Dan Zhu Ye Herba Lophateri
Jie Geng Radix Platycodi
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Niu Bang Zi Fructus Arctii
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Xing Ren Semen Armeniacae
Huang Qin Radix Scutellariae