Brocade Sinews™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Bi Syndrome occurring against a background of Liver-Blood deficiency, especially in women.

Classical Antecedent (Modified)

N/A

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Yi Yi Ren Semen Coicis
Dang Shen Radix Codonopsis
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Ji Xue Teng Caulis Spatholobi
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Sang Zhi Ramulus Mori
Mu Gua Fructus Chaenomelis
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae